วัดพระธาตุศรีจอมทอง-สวนสนบ่อแก้ว-ดอยแม่เหาะ-แม่สะเรียง-ดอยแม่อุคอ-สะพานซูตองเป้-วัดจองคำ วัดจองกลาง-วัดพระธาตุดอยกองมู-ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
-ปางอุ๋ง-บ้านรักไทย-ถ้ำปลา-ดอยกิ่วลม-ปางมะผ้า-สะพานบุญโขกู้สุ้ย-วัดศรีดอนชัย-วัดพระธาตุแม่เย็น-ถนนคนเดินปาย – ปาย-หยุนไล-วัดน้ำฮู-บ้านสันติชล-Coffee in Love-สะพานปาย

รหัส 028-0151
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
5 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
4,444 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
7 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

17.30 น. : พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ (สวนลุม ลานพระรูป ร.6) ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่

18.00 น. : เดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยรถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้ปรับอากาศ ฟังข้อมูลที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์

วันที่ 2
เชียงใหม่-วัดพระธาตุศรีจอมทอง-สวนสนบ่อแก้ว-ดอยแม่เหาะ-แม่สะเรียง- ดอยแม่อุคอ-สะพานซูตองเป้-วัดจองคำ วัดจองกลาง-วัดพระธาตุดอยกองมู-ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน

06.00 น. : อรุณสวัสดิ์ ยามเช้า ณ จังหวัดเชียงใหม่ รับประทานอาหารเช้า(1)ที่ โรงแรมพูนเพชร

08.00 น. : จากนั้นนำท่าน ขึ้นรถตู้ปรับอากาศ คันละ 8-9 ท่าน นำท่านเดินทางสู่  วัดพระธาตุศรีจอมทอง (พระธาตุปีนักษัตรปีชวด) สักการะ พระธาตุจอมทอง เพื่อความสิริมงคล นำท่านเดินทางสู่ อ.ฮอด ชม สวนสนบ่อแก้ว หรือ สถานีทดลองปลูกพันธุ์ไม้บ่อแก้ว ที่นี่คือจุดแวะหลักก่อนเข้าสู่ อ.แม่สะเรียง ผ่อนคลายถ่ายภาพตัวเองกับป่าสนที่เรียงรายเป็นทิวแถวทอดยาว ภายในสวนสนมีถนนทอดผ่าน

10.00 น. : นำท่านถ่ายภาพ ณ ดอยแม่เหาะ ชมดอกบัวตองริมทาง ที่บานสะพรั่งพร้อมให้ทุกท่านได้เก็บภาพสวยๆ

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่ บ้านไม้แดง

บ่าย : ชม  ดอยแม่อู่คอ นำท่านสัมผัสทุ่งดอกบัวตองขนาดใหญ่ สีเหลืองสด อิสระเก็บภาพความประทับใจ แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างทางแวะชม สะพานที่มีชื่อเสียงของแม่ฮ่องสอน ณ สะพานซูตองเป้ นำท่านชมวัดจองคำและวัดจองกลาง วัดไทยแบบพม่าที่ตั้งอยู่ริมหนองจองคำวัดคู่เคียงที่งดงามแห่งหนึ่งของแม่ฮ่องสอนชมตุ๊กตาไม้โบราณแบบพม่าถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เดินทางสู่ พระธาตุดอยกองมู ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญมาก  สำหรับชาวแม่ฮ่องสอนและชาวไทย ชมความงดงามขององค์พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ และทัศนียภาพที่มองลงมาเห็นเมืองได้อย่างชัดเจน แล้วให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ณ ถนนคนเดินตามอัธยาศัย อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว    

วันที่ 3
แม่ฮ่องสอน-ปางอุ๋ง-บ้านรักไทย-ถ้ำปลา-ดอยกิ่วลม-ปางมะผ้า- สะพานบุญโขกู้สุ้ย-วัดศรีดอนชัย-วัดพระธาตุแม่เย็น-ถนนคนเดินปาย

04.00 น. : ปลุกท่านยามเช้า นำท่านสู่ บ้านรวมไทย หรือ ปางอุ๋ง  ระยะทางประมาณ 40 กม.เพื่อชมความงามของพระอาทิตย์ขึ้นและบรรยากาศยามเช้า ท่ามกลางบึงน้ำขนาดใหญ่ สายหมอก สวนสนสามใบที่ริมบึงและอากาศที่หนาวเย็น(สวิสเซอร์แลนด์ไทย) ชม หมอกไล่น้ำ

07.30 น. : รับประทานอาหารเช้าอิสระที่ บ้านรักไทย

08.00 น. : อิสระเก็บภาพความประทับใจ ชมวิวที่สวยงามไม่แท้ที่ไหนๆ  ณ บ้านรักไทย จากนั้น แวะชมวนอุทยานถ้ำปลา  ชมฝูงปลาพลวงที่อาศัยอยู่หนาแน่นถ่ายรูปเป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ อ.ปาย ระหว่างทางแวะจุดชมวิวปางมะผ้า(ดอยกิ่วลม) จุดชมวิวที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2,175 เมตร อิสระเก็บภาพความประทับใจ

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน(3)ที่ ฮอมสุข

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ สะพานบุญโขกู้สุ่ย สะพานไม้ไผ่แห่ง ห่างจากตัวเมืองปายประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวคดเคี้ยวไปในทุ่งนาข้าวโดย มีฉากหลังเป็นภูเขาสวยงาม นำท่านเก็บภาพความประทับใจจากนั้นเดินทางสู่ วัดศรีดอนชัย เป็นวัดแห่งแรกของ อ.ปาย ที่มีอายุกว่า 700 ปี เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่าผสมผสานกับล้านนา มีความวิจิตรงดงาม โดยมีพระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์) ที่อันเชิญมาจากเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

17.00 น. : นำท่านสักการะพระธาตุแม่เย็นและให้ท่านได้ชมวิวเมืองปายยามเย็น

18.00 น. : อิสระอาหารค่ำ และชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกยามค่ำคืนของถนนคนเดิน

20.00 น. : สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย…….

วันที่ 4
ปาย-หยุนไล-วัดน้ำฮู-บ้านสันติชล-Coffee in Love-สะพานปาย-เชียงใหม่

05.00 น. : นำท่านสู่จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล  ให้ท่านได้ชมทะเลหมอกแบบพานอราม่า อิ่มเอมกับบรรยากาศที่งดงาม ท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า(4)ที่ หยุนไหล

09.00 น. :  นำท่านสักการะพ่ออุ่นเมืองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่วัดน้ำฮู เพื่อความสิริมงคล

11.00 น. : นำท่านชมหมู่บ้านสันติชล  ชมบ้านดินที่เป็นที่อยู่อาศัยได้จริง เลือกซื้อของฝาก

12.30 น. : รับประทานอาหารกลางวัน(5)ที่ ครัวสันติชล ลิ้มรสเมนูขาหมูยูนนาน

บ่าย : อำลาเมืองปาย นำท่านเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะร้านกาแฟ Coffee in love ร้านกาแฟสุดฮิตสถานที่ถ่ายทำมิวสิควีดีโออีกมากมาย นำท่านชมสะพานประวัติศาสตร์ปาย ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เชียงใหม่

18.00 น. : รับประทานอาหารค่ำอิสระที่ ตลาดวโรรส เหมาะสมกับเวลานำท่าน ขึ้นรถโค้ชคันเดิมเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร อิสระพักผ่อน

วันที่ 5
เชียงใหม่-กรุงเทพมหานคร

06.00 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • รถโค้ชปรับอากาศ กรุงเทพ-เชียงใหม่
 • รถตู้ปรับอากาศ (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ตลอด 3 วันที่ท่องเที่ยวเดินทาง
 • อาหารตามรายการที่ระบุ  และ น้ำดื่มตลอดการเดินทาง(อาหารจัดตามเมนูทัวร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เด็ก หรือที่รับประทานนอกเหนือจากเมนูที่ทัวร์จัดให้ ลูกค้าจ่ายเพิ่มเอง เพราะรายการอาหารคิดเป็นราคาต่อโต๊ะ)
 • ที่พักระดับตามที่ระบุในโปรแกรม หรือ เทียบเท่า
 • วงเงินประกันชีวิต  1,000,000 บาท,วงเงินอุบัติเหตุ  500,000 บาท
 • มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่บริการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ (สำหรับคนไทย)
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ ,
 • ค่าทิป 500 บาท ต่อคนต่อทริป

เงื่อนไขการชำระเงิน
มัดจำการเดินทาง 2,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ

ยกเลิกการเดินทาง

 • แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด(ยกเว้นทางบริษัท มีการมัดจำต่างๆ)
 • ก่อนเดินทาง 20 วัน (ทำการ) ยึดมัดจำ
 • แจ้งภายใน 20 วัน (ทำการ) ไม่คืนเงิน
ช่วงเดินทาง
03/12/2021 07/12/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
4,444 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์แม่ฮ่องสอน เทศกาลทุ่งดอกบัวตอง
เดินทาง 03/12/2021 07/12/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
  • 7 วัน 5 คืน
  • 39 ครั้ง
  เริ่มต้น 77,000 บาท
  • เดินทางมาเอง
  • พ.ย.64 - ม.ค.65
  • 3 วัน 2 คืน
  • 18 ครั้ง
  เริ่มต้น 2,890 บาท
  • เดินทางมาเอง
  • มี.ค.64 - ต.ค.64
  • 3 วัน 2 คืน
  • 57 ครั้ง
  เริ่มต้น 4,000 บาท