บ้านเกิดพระยาพิชัย-วัดบ้านแก่งใต้-ประตูลับแล-ตลาดศรีนพมาศ-น้ำตกแม่พูล-พระบรมธาตุทุ่งยั้ง-วัดพระแท่นศิลาอาส์น-ภูแลลาว-ภูสะนาว-ต้นสักใหญ่ที่สุดในโลก-เขื่อนสิริกิตถ์-สะพานแขวนเฉลิมพระเกียรติ-แม่น้ำสองสี-จุดชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา-อุโมงค์ไม้ไผ่-แก่งวังวัว-อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก-ศูนย์บันดาลไทย-ขนมเทียนเสวย-อ.ทองแสงขัน-ไร่องุ่นคานาอัน-บ้านบ่อเหล็กน้ำพี้-มองดูวัวคาเฟ่

รหัส 028-0150
วันที่เดินทาง
3,999
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
ธ.ค.64 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
4 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ-บ้านเกิดพระยาพิชัย-วัดบ้านแก่งใต้-ประตูลับแล-ตลาดศรีนพมาศ-น้ำตกแม่พูล-พระบรมธาตุทุ่งยั้ง-วัดพระแท่นศิลาอาส์น-อุตรดิตถ์

05.30 น. : พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนลุมพินี ตอนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ฯอย่างสุภาพ  ตรวจเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง

06.00 น. : ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ นำท่านเดินทางสู่ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นำท่านชม บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหักบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก  ภายในมีการจัดแสดงชีวประวัติพระยาพิชัยดาบหักและมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และมีรูปอนุสาวรีย์พระยาพิชัยและลานสวนกว้างที่ตกแต่งด้วยไม้ประดับที่มีความร่มรื่นสวยงาม และมีผู้คนมากราบไหว้ และขอพร ให้มีโชคลาภ

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน(1)ที่ ไอดินกลิ่นนา

บ่าย : ออกเดินทางสู่ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นำท่านชม วัดบ้านแก่งใต้สักการะ หลวงพ่อเพชร  พระประธานภายในอุโบสถ ปางสมาธิที่มีข่าวดังช่วงหนึ่งว่าเป็นพระประธานท้องแตก  มีใบหน้าของพระพุทธรูปศิลาแลงโผล่อยู่กลางท้องของพระประธาน  ออกเดินทางสู่ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นำท่านชม ประตูเมืองลับแล ซุ้มประตูเมือง

ชม ตลาดศรีนพมาศ ด้านหน้าตลาดมีความเก๋าและความเก๋ ออกแนวย้อยยุคโบราณสักหน่อย ด้านหน้าเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ คนสำคัญแห่งเมืองลับแล ชม ภาพเพนท์กำแพงที่วาดบนตัวตึกหน้าตลาดเป็นภาพวาดกำแพงที่มีความชิคสีออกแนวพาสเทล ที่เล่าเรื่องราวของวิถีชีวิตคนผู้คนในอดีต ชม น้ำตกแม่พูล น้ำตกที่เกิดจากการตกแต่งธารน้ำโดยการเทปูนให้น้ำไหลลดหลั่นจากบนเขาสูงลงมา ดูคล้ายน้ำตกธรรมชาติ ชม วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ตั้งอยู่ในตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

18.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ(2)ที่ ข้าวพันผักอินดี้  มาเมืองลับแลแล้วจะพลาดข้าวพันพักไม่ได้ สำหรับ

วันที่ 2
อุตรดิตถ์-ภูแลลาว-ภูสะนาว-ต้นสักใหญ่ที่สุดในโลก-เขื่อนสิริกิตถ์-สะพานแขวนเฉลิมพระเกียรติ-แม่น้ำสองสี-จุดชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา-อุโมงค์ไม้ไผ่-แก่งวังวัว-อุตรดิตถ์

04.30 น. : ออกเดินทางสู่ อ.บ้านโคก นำท่านชม ภูแลลาว ชมทะเลหมอกยามเช้า และชมวิวสองแผ่นดิน ที่สามารถมองลงไปเห็นบ้านเรือนของพี่น้องชาวลาว แขวงไชยบุรี

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ครัวคุณไก่ นำท่านเดินทางสู่  ภูสะนาว ภูเขาสูงที่อยู่ติดกับประเทศลาว เดินบน สกายวอล์คของอุตรดิตถ์ ที่เป็นจุดชมวิวและทะเลหมอก ที่สวยงาม เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของ อ.บ้านโคก(สุดชายแดนอุตรดิตถ์)

ออกเดินทางสู่ อ.น้ำปาด นำท่านชมต้นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีอายุประมาณ 1,000 ปี แหล่งไม้สักตามธรรมชาติแหล่งสุดท้ายของจังหวัดอุตรดิตถ์

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน(4)ที่ สีไวปลาเผา ออกเดินทางสู่ อ.ท่าปลา นำท่านชม เขื่อนสิริกิตถ์(เขื่อนท่าปลา) จัดเป็นเขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งกั้นแม่น้ำน่านที่ไหลลงมาจากอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

ชม สะพานแม่น้ำปาด(จุดชมแม่น้ำ 2 สี คือ แม่น้ำปาด(สีขุ่น) และ แม่น้ำน่าน(สีใส) มาบรรจบกัน) ชม สะพานเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ สะพานแขวนที่เบื้องล่างคือ วังมัจฉา และที่เป็นจุดสุดฮิตในเขื่อนสิริกิติ์ก็คือ บริเวณสันเขื่อน เป็นจุดชมวิวที่จะมองเห็นทั้งอ่างเก็บน้ำและป้ายชื่อเขื่อนขนาดใหญ่ นำท่านชม อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน จุดสูงที่สุดของอุทยานฯ นั่นคือ ยอดเขาภูพญาพ่อ ที่มีความสูงถึง 1,350 เมตร ใช้เป็นจุดแบ่งเขตของแพร่กับอุตรดิตถ์ค่ะ โดยบนนี้จะมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี

ชม จุดชมวิวทิวทัศน์ทะเลสาบสุริยันต์จันทรา ที่เป็นอ่างเก็บน้ำถูกล้อมด้วยทิวเขา และในตอนเย็นก็ยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากๆ ชม อุโมงค์ไม้ไผ่ ซุ้มไม้ไผ่สูงยาวจะเกิดเป็นโค้งสวยงาม จุดเช็คอินแห่งให่ของอุตรดิตถ์ ชม แก่งวังวัว ลำธารและสายน้ำที่ไหลผ่านเกาะแก่งจนเกิดเป็นวังต่างๆ สวยงาม จนได้เวลาเดินทางกลับ อุตรดิตถ์ ชมจวนผู้ว่าเก่า ลักษณะเป็นอาคารไม้สองชั้น ใต้ถุนยกสูง รูปทรงปั้นหยา ทาสีเขียวอ่อน หลังคามุงกระเบื้องลูกฟูก มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี

18.00 น. : รับประทานอาหารค่ำอิสระ ที่ ตลาดโต้รุ่งอุตรดิตถ์

วันที่ 3
อุตรดิตถ์-อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก-ศูนย์บันดาลไทย-ขนมเทียนเสวย- อ.ทองแสงขัน-ไร่องุ่นคานาอัน-บ้านบ่อเหล็กน้ำพี้-มองดูวัวคาเฟ่-กรุงเทพฯ

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเกียรติในเรื่องความองอาจ กล้าหาญ รักชาติ และเสียสละของท่าน ชม ศูนย์บันดาลไทย แห่งนี้มีอายุกว่า 100 ปี เป็นสถานที่รวบรวมผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ของดี ของเด่น ในแต่ละชุมชน โดยเฉพาะผ้าทอไทยโบราณ ผ้าทอพื้นเมือง และยังมีเครื่องถ้วยเบญจรงค์ นำมาจัดแสดงและจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชน แวะชิม ขนมเทียนเสวย ของดี ขึ้นชื่อ และเป็นเจ้าแรกในจังหวัดอุตรดิตถ์ ขนมเทียนที่นี่แปลกกว่าขนมเทียนทั่วไป โดยการนำเนื้อแป้งไปคุกเคล้ากับงาขาว ห่อด้วยใบตอง แล้วนำไปอบควันเทียน จะได้กลิ่นความหอมของควันเทียนและใบตอง

ออกเดินทางสู่ อ.ทองแสงขัน เพื่อนำท่านชม ไร่องุ่นคานาอัน  เป็นไร่องุ่นที่บรรยากาศดีบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกมีมุมให้ถ่ายภาพมากมาย ชม มองดูวัวคาเฟ่ คาเฟ่แห่งใหม่ที่เป็นสไตล์บ้านทุ่ง

บ่าย : เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร อิสระพักผ่อนบนรถ  แวะซื้อของฝากและรับประทานอาหารค่ำอิสระ

20.00 น. : เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

เงื่อนไข
 • รถตู้ปรับอากาศ
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 2-3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ (อาหารจัดตามเมนูทัวร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เด็ก หรือที่รับประทานนอกเหนือจากเมนูที่ทัวร์จัดให้ ลูกค้าจ่ายเพิ่มเอง เพราะรายการอาหารคิดเป็นราคาต่อโต๊ะ)
 • ค่ามัคคุเทศก์ และ เจ้าหน้าที่ทัวร์
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท และอุบัติเหตุ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรณ์
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และ พนักงานขับรถ 400 บาท/ลูกค้า 1ท่าน

กรณียกเลิก

 • ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่ามัดจำห้องพัก และ ค่ารถบัส เป็นต้น)
 • ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ที่ต้องระบุว่า  ห้ามเดินทาง หรือ  ไม่สมควรเดินทาง

เงื่อนไขการจองทัวร์

 • งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจำในการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท  การยืนยันการจองการจองจะสมบูรณ์  ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รับเงินค่ามัดจำแล้วเท่านั้น (หลังจากชำระมัดจำแล้ว  กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ-สกุลผู้เดินทาง เบอร์โทร โปรดเลือกที่นั่ง ตามชาร์ทรถบริษัท และแจ้งอาหารที่แพ้  ให้แก่ทางบริษัท)
 • งวดที่ 2 ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด 14 วันก่อนการเดินทาง
ช่วงเดินทาง
04/12/2021 06/12/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อุตรดิตถ์ น้ำตกแม่พลู ภูสะนาว
เดินทาง 04/12/2021 06/12/2021
*** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,800 บาท/ท่าน ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  10/12/2021 12/12/2021
  การเดินทาง
  รถบัส
  จำนวน
  ราคา
  3,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อุตรดิตถ์ น้ำตกแม่พลู ภูสะนาว
  เดินทาง 10/12/2021 12/12/2021
  *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,800 บาท/ท่าน ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   17/12/2021 19/12/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   3,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์อุตรดิตถ์ น้ำตกแม่พลู ภูสะนาว
   เดินทาง 17/12/2021 19/12/2021
   *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,800 บาท/ท่าน ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    24/12/2021 26/12/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    3,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์อุตรดิตถ์ น้ำตกแม่พลู ภูสะนาว
    เดินทาง 24/12/2021 26/12/2021
    *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,800 บาท/ท่าน ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     30/12/2021 02/01/2022
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     3,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์อุตรดิตถ์ น้ำตกแม่พลู ภูสะนาว
     เดินทาง 30/12/2021 02/01/2022
     *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,800 บาท/ท่าน ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      Tags ที่เกี่ยวข้อง
      Share on social networks
      โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
      • เดินทางมาเอง
      • มี.ค.64 - ต.ค.64
      • 1 วัน 0 คืน
      • 62 ครั้ง
      เริ่มต้น 1,350 บาท
      • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
      • 13 วัน 8 คืน
      • 31 ครั้ง
      เริ่มต้น 71,500 บาท
      • เดินทางมาเอง
      • พ.ย.64 - ม.ค.65
      • 2 วัน 1 คืน
      • 21 ครั้ง
      เริ่มต้น 1,599 บาท
      • เดินทางมาเอง
      • พ.ย.64 - ม.ค.65
      • 2 วัน 1 คืน
      • 20 ครั้ง
      เริ่มต้น 1,399 บาท