Check-in เมืองกระซิบรัก สักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ เที่ยวสุดชิคบ้านสะปัน สุดอลังดอยภูคา

รหัส 007-0363
วันที่เดินทาง
พ.ค.64 - ต.ค.64
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
6,599 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
52 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
จุดนัดพบ – ปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก ตรงข้ามมหาลัยหอการค้าไทย – จังหวัดน่าน

19.30 : พร้อมกันที่ ปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก ตรงข้ามมหาลัยหอการค้าไทย ไกด์นำเที่ยวคอยให้การต้อนรับแก่ท่าน

20.00 : ออกเดินทางสู่ จังหวัดน่าน

วันที่ 2
เฮืองฮังต่อ – วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง – วัดพระธาตุช้างค้ำ – วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – โบราณสถานวัดน้อย – ซุ้มลีลาวดี – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินน่าน

เช้า : ริการอาหารเช้าแบบท้องถิ่น .. โจ๊ก/ข้าวต้ม/ต้มเลือดหมู เป็นต้น นำท่านเช็คอินจิบชากาแฟที่ เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่รวมเอากาแฟจากแหล่งปลูกต่างๆของจังหวัดน่านมาไว้ที่นี่ เป็นร้านที่มีขนาดใหญ่บรรยากาศดี มีมุมให้ถ่ายรูป,มุมให้นั่งชิลๆเยอะ ให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆ ร่มรื่น นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันตัน แห่งราชวงศ์ภูคา โดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน เป็นผู้สร้าง นำท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงศ์ เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน เดิมเป็นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร สร้างขึ้นโดยพญาภูเข่ง เจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน อายุมากกว่า 600 ปี นำท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ ภายในจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังชื่อดัง “ปู่ม่านย่าม่าน หรือ หนุ่มกระซิบ” ผลงานของหนานบัวผัน จิตรกรท้องถิ่นเชื้อสายไทลื้อ เป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกำลังกระซิบอยู่ และเป็นภาพที่รู้จักกันในชื่อ “กระซิบรักบันลือโลก” และเป็นที่นิยมกันในหมู่นักท่องเที่ยวที่ต้องมาถ่ายรูปกับภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้ นำท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองน่านใกล้กับวัดภูมินทร์ เป็นอาคารแบบยุโรปซึ่งเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 5 ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นเมืองน่าน นำท่านชม โบราณสถานวัดน้อย หรือ วัดน้อย เป็นวัดขนาดเล็กที่สุดในจังหวัดน่าน จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พระธาตุประจำปีเกิด ปีเถาะ นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030

เย็น : อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน

 

วันที่ 3
เดอะวิว@กิ่วม่วง – ถนนหมายเลข 3 – บอเกลือวินเธาว์ – บ้านสะปัน – จุดชมวิวดอยภูคา 1715 – วัดภูเก็ต – โกโก้ วอลเล่ย์ คาเฟ่

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เดอะวิว@กิ่วม่วง เป็นคาเฟ่บนเชิงเขา ให้ท่านได้สัมผัสกับวิวของธรรมชาติของเมืองน่านแบบสุดลูกหูลูกตา พร้อมนั่งจิบเครื่องดื่มชิล ๆ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาสัย นำท่านเดินทางสู่ อำเภอปัว โดยใช้เส้นทางถนนหมายเลข 1256 ที่เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เรียกกันว่า “ถนนลอยฟ้า” นำท่านถ่ายรูป ถนนหมายเลข 3 หรือถนนลอยฟ้า ปัว-บ่อเกลือ-สันติสุข เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สวยงาม และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ระหว่างการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน นำท่านเดินทางถึง บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ เกลือภูเขาที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน นำท่านสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่ บ้านสะปัน ตั้งอยู่ในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิวดอยภูคา 1715 จุดแวะพักชมวิวที่สูงห่างจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร นำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงามมีลานชมวิวที่สามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา นำท่านเช็คอิน โกโก้ วอลเล่ คาเฟ่ เป็นคาเฟ่ที่มีความพิเศษตรงนี้ ทางร้านปลูกโกโก้เอง มีเมนูให้ลองทานหลากหลายเมนูโกโก้ สายโกโก้ห้ามพลาด นอกจากนี้คาเฟ่ยังมีจุดถ่ายรูปมากมายให้ได้เซลฟี่เช็คอินชิคๆอีกด้วย และถือเป็นคาเฟ่ชื่อดังของปัวเลยทีเดียว

เย็น : บริการอาหารค่ำ

วันที่ 4
ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ – วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) – จังหวัดแพร่ – พระธาตุช่อแฮ – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ เป็นโฮมสเตย์ ร้านอาหารที่โด่งดังในอำเภอปัว โดยเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ก็คือ “พิซ่าเห็ด” นอกจากจะมีอาหารและที่พักแล้ว ยังมีจุดในท่านได้นั้งชมวิวสุดลูกหูลูกตา ดึ่มด่ำกับบรรยากาศสโลไลฟ์ นำท่านเข้าสู่ วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย อดีตนครรัฐอิสระขนาดเล็ก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างภูเขา โดยมีทิวเขาล้อมรอบ และมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือแม่น้ำยม

 เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน นำท่านสักการะ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่ และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล

22.30 : เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องกรณีที่เดินทางด้วยสายการบินอื่น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 5,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน หรือหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
22/04/2021 25/04/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,599 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว
เดินทาง 22/04/2021 25/04/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  29/04/2021 02/05/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  7,599 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว
  เดินทาง 29/04/2021 02/05/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   06/05/2021 09/05/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   6,599 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว
   เดินทาง 06/05/2021 09/05/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    13/05/2021 16/05/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    6,599 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว
    เดินทาง 13/05/2021 16/05/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     20/05/2021 23/05/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     6,599 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว
     เดินทาง 20/05/2021 23/05/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      27/05/2021 30/05/2021
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      6,599 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว
      เดินทาง 27/05/2021 30/05/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       03/06/2021 06/06/2021
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       6,599 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว
       เดินทาง 03/06/2021 06/06/2021
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        10/06/2021 13/06/2021
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        6,599 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว
        เดินทาง 10/06/2021 13/06/2021
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         17/06/2021 20/06/2021
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         6,599 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว
         เดินทาง 17/06/2021 20/06/2021
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          24/06/2021 27/06/2021
          การเดินทาง
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          6,599 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว
          เดินทาง 24/06/2021 27/06/2021
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           01/07/2021 04/07/2021
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           6,599 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว
           เดินทาง 01/07/2021 04/07/2021
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            08/07/2021 11/07/2021
            การเดินทาง
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            6,599 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว
            เดินทาง 08/07/2021 11/07/2021
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             15/07/2021 18/07/2021
             การเดินทาง
             รถตู้
             จำนวน
             ราคา
             6,599 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว
             เดินทาง 15/07/2021 18/07/2021
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              23/07/2021 26/07/2021
              การเดินทาง
              รถตู้
              จำนวน
              ราคา
              7,599 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว
              เดินทาง 23/07/2021 26/07/2021
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               25/07/2021 28/07/2021
               การเดินทาง
               รถตู้
               จำนวน
               ราคา
               7,599 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว
               เดินทาง 25/07/2021 28/07/2021
               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                05/08/2021 08/08/2021
                การเดินทาง
                รถตู้
                จำนวน
                ราคา
                6,599 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว
                เดินทาง 05/08/2021 08/08/2021
                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 12/08/2021 15/08/2021
                 การเดินทาง
                 รถตู้
                 จำนวน
                 ราคา
                 6,599 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว
                 เดินทาง 12/08/2021 15/08/2021
                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  19/08/2021 22/08/2021
                  การเดินทาง
                  รถตู้
                  จำนวน
                  ราคา
                  6,599 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว
                  เดินทาง 19/08/2021 22/08/2021
                  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   26/08/2021 29/08/2021
                   การเดินทาง
                   รถตู้
                   จำนวน
                   ราคา
                   6,599 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว
                   เดินทาง 26/08/2021 29/08/2021
                   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    02/09/2021 05/09/2021
                    การเดินทาง
                    รถตู้
                    จำนวน
                    ราคา
                    6,599 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว
                    เดินทาง 02/09/2021 05/09/2021
                    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     09/09/2021 12/09/2021
                     การเดินทาง
                     รถตู้
                     จำนวน
                     ราคา
                     6,599 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว
                     เดินทาง 09/09/2021 12/09/2021
                     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      16/09/2021 19/09/2021
                      การเดินทาง
                      รถตู้
                      จำนวน
                      ราคา
                      6,599 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว
                      เดินทาง 16/09/2021 19/09/2021
                      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       23/09/2021 26/09/2021
                       การเดินทาง
                       รถตู้
                       จำนวน
                       ราคา
                       6,599 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว
                       เดินทาง 23/09/2021 26/09/2021
                       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        01/10/2021 04/10/2021
                        การเดินทาง
                        รถตู้
                        จำนวน
                        ราคา
                        6,599 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว
                        เดินทาง 01/10/2021 04/10/2021
                        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         07/10/2021 10/10/2021
                         การเดินทาง
                         รถตู้
                         จำนวน
                         ราคา
                         6,599 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว
                         เดินทาง 07/10/2021 10/10/2021
                         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          14/10/2021 17/10/2021
                          การเดินทาง
                          รถตู้
                          จำนวน
                          ราคา
                          6,599 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว
                          เดินทาง 14/10/2021 17/10/2021
                          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           22/10/2021 25/10/2021
                           การเดินทาง
                           รถตู้
                           จำนวน
                           ราคา
                           7,599 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว
                           เดินทาง 22/10/2021 25/10/2021
                           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            28/10/2021 31/10/2021
                            การเดินทาง
                            รถตู้
                            จำนวน
                            ราคา
                            6,599 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว
                            เดินทาง 28/10/2021 31/10/2021
                            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                             • Thai Airways (TG)
                             • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
                             • 4 วัน 3 คืน
                             • 39 ครั้ง
                             เริ่มต้น 22,400 บาท
                             • เดินทางมาเอง
                             • มี.ค.64 - ต.ค.64
                             • 1 วัน 0 คืน
                             • 62 ครั้ง
                             เริ่มต้น 1,350 บาท
                             • รถตู้
                             • ก.พ.64 - มี.ค.64
                             • 4 วัน 2 คืน
                             • 109 ครั้ง
                             เริ่มต้น 5,999 บาท